Načtení chyb - Trouble codes

Protože jsem se uvědomil že nebyla popsána základní věc práce s programem , napravuji a zde je postup načtení chyb a jejich smazání.

 

Tak jako vždy připojíme moto a spustíme program , pak když je spojení funkční přepneme do záložky  1. Trouble codes , a tlačítkem 2. Read načteme chyby. V okně 4.  aktuální chyby , v okně 5. chyby uložené v paměti jednotky. Pomocí tlačítka 3. Clear můžeme chybová hlášení smazat.  Na uvedeném obrázku je stav bez chyb. 

   Chyby  které se zobrazují jsou popsány anglicky a nejčastější jsou například : nízké napětí baterie , chyba přívěry výfuku , ale také se může ukázat třeba chyba typu " zkrat na přívodu ventilátoru "  atp.  Když na nějaké chyby narazím , uložím je i s obrázkem včetně originálního popisu chyby  a doplním je sem.