Načtení kódů chyb bez kabelu a programu + načtení chyb modelů 2008 a mladších včetně 1125

Možností jak zjistit případné poruchy bez kabelu a programu je propojit vzájemně 

v diagnostickém konektoru pin 1 a 2

Je to jedna z mála možností jak vyčíst kódy chyb u ročníků které májí novou řídící jednotku a nekomunikují tím pádem s programem ECM SPY .

Po propojení stačí zapnout klíček a přepnout spínač zapalování aby se spustilo čerpadlo ... ale NESTARTOVAT !

Po tomto úkonu sledujeme kontrolku hlášení chyb motoru  ( na některých modelech svítí oranžově, na některých červeně)

... ta za sebou asi šestkrát rychle zabliká , pak dojde k pomalejšímu probliknutí cca 1 sekundu .... počet pomalejších bliknutí je první část čísla chyby , pak je cca 2 sekundy pauza a opět vetřinové blikání které počtem udává druhou část čísla chybového kódu a po krátké pauze rychlé problikání jako ukončení hlášení... tj. například šest krátkých bliknutí,  pauza, tří vteřinové bliknutí , dvě vteřiny pauza a dvě vteřinové bliknutí , pauza a šest krátkých probliknutí ... značí chybu číslo 32 ... podle tabulky jde o poruchu vstřiku zadního válce .... Chyb může být tímto hlášeno více ,postupně za sebou.

Bliknutí je v manuálech zobrazeno tímto obrázkem, který mimo jiné udává chybu číslo 13.

Seznam chybových kódů je v originále tento:

11 Throttle position sensor
13 Oxygen sensor
14 Engine temperature sensor
15 Intake air temperature sensor
16 Battery voltage
21 inter active muffler control
23 Front fuel injector
24 Front ignition coil
25 Rear ignition coil
26,27 clutch and neutral switch
32 Rear fuel injector
33 Fuel pump
34 iac                                         
35 Tachometer
36 fan voltage
37,43 speed sensor
44 Bank angle sensor
45 side stand sensor
46 start relay
47 aux power outlets
52, 53, 54, 55 ECM failure
56 Cam sync failure 

 

 

česky zhruba :

11 snímač polohy škrtící klapky (TPS)
13 Senzor kyslíku
14 Čidlo teploty motoru
15 Čidlo teploty nasávaného vzduchu
16 Napětí baterie
21 přívěra výfuku
23 Přední vstřik paliva
24 Přední zapalovací cívka
25 Zadní zapalovací cívka
26,27 spínač neutrálu / spojky
32 Zadní vstřik paliva
33. Palivové čerpadlo
34 Idle air control - čidlo kontroly vzduchu volnoběhu
35 Otáčkoměr
36 napětí ventilátoru
37,43 snímač otáček
44 čidlo náklonu motocyklu
45 Boční stojan čidlo
46 Startovací relé
47 elektrické zásuvky
52, 53, 54, 55 ECM selhání
56 Cam Sync selhání

 

Pod článkem je malé a mizerné video pro nápovědu jak vyčíst kód chyby ....